Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein
Kishartyán

A falu fekvése, természeti adottságai

A falu története

Műemlékek, látnivalók

Alapítvány

Programok

Rendezvények

Egyház

Civil szervezetek

Térkép
Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein

- a kedvezményezett neve: Sóshartyán Község Önkormányzata
- a projekt címe: "Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein"
- a szerződött támogatás összege: 69.225.000 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
- a projekt tartalmának bemutatása: A projekt egy rendkívül széles körű összefogás
eredményeként létrejött programsorozat, amely tartalmaz minden fontos elemet ahhoz,
hogy a nógrádi identitás minél nagyobb mértékben megerősítésre kerüljön a
projektidőszak alatt. A projektet 16 önkormányzat közösen adja be, a
konzorciumvezető Sóshartyán település, a projekt célterülete a résztvevő
önkormányzatok által lefedett térség. A konzorciumi tagok között minden kérdésben
egyetértés mutatkozott, köszönhetően annak, hogy kizárólag önkormányzatok vesznek
részt a projektben. Az önkormányzatok a legközelebb helyezkednek el a helyi
lakosokhoz, így az igényeket a legrövidebb áttéttel tudják továbbítani. Egyhangú
döntés született abban is, hogy a konzorcium nem vesz tagjai közé civil szervezeteket,
így a leghatékonyabban valósulhat meg a kommunikáció a szervezetek között. A
projekt legfőbb eleme a rendezvények szervezése, amely a nógrádi identitást
kihangsúlyozó elemek mellett tartalmaz közbiztonsági és közlekedésbiztonsági, jól
elkülöníthető részeket is. A rendezvények mindegyike új, eddig nem tartott esemény,
aminek köszönhetően várhatóan az újdonság hatása érvényesül a látogatottság
fokozása terén. Emellett a rendezvények egymással összefüggő tervezés eredményei,
így egy rendezvénysorozatot alakítanak, ami pedig a szinergikus hatást használja ki,
így várhatóan a költségvetés által determináltnál jelentősen nagyobb volumenű
programok kerülnek megtartásra. Ki kell továbbá emelni a kötelező elemek közül a
képzéseket és a tanulmányutat, amelyeknél a pályázó rendkívüli kedvezményeket
tudott elérni a nagyobb mennyiségre vonatkozó indikatív ajánlatkéréseknek
köszönhetően. A projekt felmérése során világossá vált, hogy a párhuzamosan zajló
fejlesztéseknek nagyobb publicitást szükséges adni, ezért a pályázó kiemelten kezeli a
partnerséget, ezen belül is az információs kampányokat. Meg kell egyszerűen
ismertetni a nógrádi emberekkel a helyi fejlesztéseket, meg kell érteniük, hogy
mekkora értékek teremtődnek térségükben. Szintén fontos eleme a pályázatnak az
eszközbeszerzés, ahol a konzorcium tagjai külön-külön szavazati joggal rendelkeztek
az eszközkeret kialakításánál, itt is egyhangú szavazással érték el az eredményeket.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a projekt a helyi identitás kiemelésére fókuszál,
ehhez a komoly tapasztalattal rendelkező konzorciumi tagok feltehetően a
leghatékonyabb módszert választották. A projekt célja ezért közvetlenül és közvetetten
is a nógrádi identitástudat erősítése a települések lakosaiban.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 1.
- projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00005
Nagy kontrasztú változatNagy kontrasztú változat


Kishartyán Község Önkormányzata

Az önkormányzat intézményei

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Rendezési terv módosítási javaslata

Tájékoztatás

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

Álláshirdetések

Településképi Arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet

VÁLASZTÁS - 2014

Időközi helyi választás 2017

2018. évi országgyűlési képviselő választás

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Kishartyán Község Önkormányzatának hivatalos honlapja wlink weboldal készítés