Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein

Kishartyán


www.magyartelepulesek.hu

Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein

- a kedvezményezett neve: Sóshartyán Község Önkormányzata
- a projekt címe: "Barangolás a Belső-Cserhát és a Karancs völgy településein"
- a szerződött támogatás összege: 69.225.000 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
- a projekt tartalmának bemutatása: A projekt egy rendkívül széles körű összefogás
eredményeként létrejött programsorozat, amely tartalmaz minden fontos elemet ahhoz,
hogy a nógrádi identitás minél nagyobb mértékben megerősítésre kerüljön a
projektidőszak alatt. A projektet 16 önkormányzat közösen adja be, a
konzorciumvezető Sóshartyán település, a projekt célterülete a résztvevő
önkormányzatok által lefedett térség. A konzorciumi tagok között minden kérdésben
egyetértés mutatkozott, köszönhetően annak, hogy kizárólag önkormányzatok vesznek
részt a projektben. Az önkormányzatok a legközelebb helyezkednek el a helyi
lakosokhoz, így az igényeket a legrövidebb áttéttel tudják továbbítani. Egyhangú
döntés született abban is, hogy a konzorcium nem vesz tagjai közé civil szervezeteket,
így a leghatékonyabban valósulhat meg a kommunikáció a szervezetek között. A
projekt legfőbb eleme a rendezvények szervezése, amely a nógrádi identitást
kihangsúlyozó elemek mellett tartalmaz közbiztonsági és közlekedésbiztonsági, jól
elkülöníthető részeket is. A rendezvények mindegyike új, eddig nem tartott esemény,
aminek köszönhetően várhatóan az újdonság hatása érvényesül a látogatottság
fokozása terén. Emellett a rendezvények egymással összefüggő tervezés eredményei,
így egy rendezvénysorozatot alakítanak, ami pedig a szinergikus hatást használja ki,
így várhatóan a költségvetés által determináltnál jelentősen nagyobb volumenű
programok kerülnek megtartásra. Ki kell továbbá emelni a kötelező elemek közül a
képzéseket és a tanulmányutat, amelyeknél a pályázó rendkívüli kedvezményeket
tudott elérni a nagyobb mennyiségre vonatkozó indikatív ajánlatkéréseknek
köszönhetően. A projekt felmérése során világossá vált, hogy a párhuzamosan zajló
fejlesztéseknek nagyobb publicitást szükséges adni, ezért a pályázó kiemelten kezeli a
partnerséget, ezen belül is az információs kampányokat. Meg kell egyszerűen
ismertetni a nógrádi emberekkel a helyi fejlesztéseket, meg kell érteniük, hogy
mekkora értékek teremtődnek térségükben. Szintén fontos eleme a pályázatnak az
eszközbeszerzés, ahol a konzorcium tagjai külön-külön szavazati joggal rendelkeztek
az eszközkeret kialakításánál, itt is egyhangú szavazással érték el az eredményeket.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a projekt a helyi identitás kiemelésére fókuszál,
ehhez a komoly tapasztalattal rendelkező konzorciumi tagok feltehetően a
leghatékonyabb módszert választották. A projekt célja ezért közvetlenül és közvetetten
is a nógrádi identitástudat erősítése a települések lakosaiban.
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 1.
- projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00005