Kishartyáni óvoda energetikai korszerűsítése

Kishartyán


www.magyartelepulesek.hu

Kishartyáni óvoda energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003


Kedvezményezett: Kishartyán Község Önkormányzata
Megvalósítási helyszín: 3161 Kishartyán, Petőfi út 19.
A támogatás összege: 28 954 458 Ft
Támogatás mértéke 100%

Projekt tartalma:

A projekt megvalósítási időszakában, egy képzés keretében a beruházással érintett épület használói tájékoztatásban részesülnek (az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól), melyet a tervek szerint épületenergetikában jártas szakértő végez majd. Az előadott képzési anyagot az adott intézményen belül elérhetővé is tesszük. A projekt teljes megvalósítási időszakában egy energetikai szakértő is bevonásra kerül, az alábbi feladatokkal: - a kivitelezés közbeszerzési eljárás során energetikai kérdésekben szakmai konzultáció és tanácsadás a közbeszerzési eljárást lefolytató szakértő számára (pl. a kivitelezés energetikai vonatkozású műszaki kérdéseiről) - energetikai szakértői konzultáció biztosítása a pályázó képviselőjével és a bevonásra került műszaki ellenőrrel (pl. a beépített anyagok energetikai megfelelőségéről) - projekt fizikai befejezését követően záró energetikai auditori vizsgálat és tanúsítvány készítése. Emellett a projekt energetikai beruházásának kivitelezésével párhuzamosan energetikai szakértői szolgáltatás keretében felmérésre és vizsgálatra kerülnek a település intézményeinek épületenergetikai paraméterei, majd az adatfeldolgozás után ezek rögzítésre kerülnek NÉeR-ben. A felmérés célja, hogy egy későbbi térségi vagy megyei SEAP vagy SECAP tanulmány előkészítése során ezek a rögzített adatok strukturáltan, bázisadatként már rendelkezésre álljanak. A fejlesztés során Kishartyán Község Önkormányzat Óvoda épülete kerül korszerűsítésre. Nyílászáró-csere A nyílászárók cseréje a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges (a követelményértékek a határoló szerkezetre vonatkozó javaslat után kiemelve megtalálhatóak). A meglévő (energetikai paramétereiben a követelményektől elmaradó) homlokzati nyílászárók cseréje Uwmax = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű nyílászárókra, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt. A korszerű, jó légzárású nyílászárók beépítése alacsonyabb légcsere számot és így friss levegő hiányt, páratechnikai problémákat okozhat. Ennek kiküszöbölésére a nyílászárókba páraszabályzott (valamint gázüzemű készüléket tartalmazó helyiségek esetén fix) légbeeresztők beépítését javasoljuk. Utólagos külső oldali hőszigetelések Az utólagos külső oldali hőszigetelések kialakítása a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletének, azaz a költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően szükséges. A homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg., ?=0,04 W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával, a szükséges bontásokkal, helyreállításokkal és rendszer-kiegészítőkkel együtt, hőhídmentes (vagy maximum 0,002 W/K pontszerű hőhídveszteségi tényezőjű) műanyag dűbelezéssel. Padlásfödém hőszigetelése 25 cm vtg., ?=0,04 W/mK hővezetési tényező értékkel rendelkező üveggyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Épületgépészeti korszerűsítések Az épületben található korszerűtlen, állandó hőmérsékletű gázkazán cseréje kondenzációs kombi gázkazánra, automatikával programozható fűtésszabályozással ellátva, valamint a teljesítmény és a hőigény pontatlansága miatti veszteségek csökkentése érdekében termosztatikus radiátorszelepek beszerelése. A jelenlegi használati meleg víz készítő berendezések cseréje. Jelenleg egy villanybojler és egy gázbojler melegíti a melegvizet. Ezt megszüntetve a kombi kondenzációs gázkazán fogja biztosítani a melegvizet. Megújuló energia alapú rendszerek Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése az alábbi paraméterekkel: A tervezett rendszer jellemzői: Csúcsteljesítmény (becsült): 1,375 kWp Fajlagos energiahozam (becsült): 996 kWh/kWp Éves energiahozam (becsült): 1370 kWh/év A kalkuláció 275 Wp csúcsteljesítményű polikristályos napelem modulokkal történt, a rendszernek tartalmaznia kell az áramszolgáltató által elfogadott invertereket, a napelemek tetőre rögzítéséhez szükséges tartószerkezeteket, egyen-, és váltakozó áram oldali túlfeszültség védelmeket. Megvalósítás során a pályázati előírásoknak megfelelően a projektarányos akadálymentesítésre kerül sor. A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.