Kishartyán


www.magyartelepulesek.hu
A falu római katolikus temploma

A római katolikus templom 1712-ben épült.
Az oldalvölgy kis nyúlványán álló templom gótikus, királyfejeket ábrázoló gyámkövei, ablakai, egyszerű pálcatagos szentségtartó fülkéje jelzik régiségét. Műemlék.

A régmúlt időkből a falura maradt, az Bay Ferenc síremléke a templom melletti dombon.
Bay Ferenc síremléke  

  A síremléken található szöveg jellegzetes példája a korabeli sírfeliratoknak.

„ Ludányi Bay Ferencz Cs.K. udvari tanácsos septemvirt, Szent István király jeles rendje keresztes vitézét, nagy hazafit, törvénytudót, igaz bírót, hív férjet, gondos atyát a haza, özvegye s árvái kesergik. Meg holt 1820-dik eszt. Febr. 4-dik napján, munkás életének 74-dik esztendejében. Elfelejthetetlen férjének emlékezetére emelte szeretett özvegye Fáy Ilona.”

A faluközpont meghatározó eleme a
harangtorony.

                     A harangtorony részlete
  Harangtorony


 
Vele szemben, a házak felett lekopott domboldal vagy inkább homokkő pad található mely közel 30 millió éves tengeri üledék, melynek geológiai neve: slir.Kőlyukoldal

Hasonló földtani képződmény a falu déli irányában található oldalvölgyben lévő kőlyuk. A több emelet magasságú homokkő falban a monda szerint remeték lakóhelyéül szolgáló, illetve a törökdúlás idején a lakosság búvóhelyéül használt üregek találhatók.